Engelsk

Håndtering af COVID-19: Ansatte i sundheds og ældresektoren der tilhører særlige risikogrupper

Dette notat beskriver håndteringen af situationer, hvor en ansat i sundheds- eller ældresektor, der varetager væsentlige arbejdsopgaver eller særlig kritiske funktioner, kan betragtes som tilhørende en særlig risikogruppe ift. COVID-19.

RETNINGSLINJER OG ANBEFALINGER, TIL PERSONALE I SUNDHEDS- OG ÆLDRESEKTOREN 16 MAR 2020

Det vurderes, at en stor del af befolkningen vil blive smittet og syge med COVID-19, og at en del vil have behov for pleje eller behandling i sundheds- eller ældresektor.

Ansatte heri vil derfor kunne komme i kontakt med smittede og kan blive ekstra eksponerede for virus og derved have højere risiko for at blive smittet.

Sundhedsstyrelsen vurderer også, at der i den næste tid kan komme et betydeligt pres på sundheds- og ældresektorens personaleressourcer, hvor der vil opstå et behov for at kunne bringe alle personaleressourcer i spil i videst muligt omfang, men at vi samtidig er i en situation, hvor vi skal passe på den enkelte, og hvor den enkeltes sundhed bør vægte højere, end den funktion personen varetager i pleje- eller sundhedssektoren.