xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Håndtering af COVID-19 uregistrerede migranters ret til sygehusbehandling

Uregistrerede migranter er en særligt udsat gruppe. Personer, der lever under lav boligstandard eller hjemløshed, og lille eller ingen adgang til hygiejne-faciliteter er i en øget risiko for smitte. Personer der derudover ikke har let adgang til lægehjælp, og derfor kan være multisyge, eller have forværring af kronisk sygdom, vil være yderligere udsatte i forhold til at kunne udvikle et alvorligt og behandlingskrævende sygdomsforløb med COVID-19.

ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER 02 APR 2020

Dokumentet beskriver rettigheder for uregistrerede migranter i forhold til sygehusbehandling.

Alle personer, også de der ikke har bopæl her i landet, har ret til akut og fortsat sygehusbehandling m.v. i opholdsregionen. Dette i tilfælde af ulykke, pludseligt opstået sygdom og fødsel eller forværring af kronisk sygdom m.v. jf. sundhedslovens § 8, og bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling m.v. § 53. 
 
Dette gør sig også gældende for den gruppe af uregistrerede migranter, der opholder sig i landet under COVID-19 epidemien, og som måtte frembyde symptomer på COVID-19, vurderes er udrednings- og behandlingskrævende og siden skal modtage behandling for COVID-19.  
 
Findes det i udredningsforløbet, at der ikke er tale om smitte og sygdom med COVID-19, skal den akutte behandling for den tilgrundliggende sygdom fortsat varetages, da patienten har ret at modtage behandling for akut opstået sygdom, uagtet årsagen til sygdom. 

Dokumentet indeholder følgende afsnit:

  • Ret til behandling ved akut opstået og behandlingskrævende sygdom 
  • Opkrævning af betaling for akut og fortsat sygehusbehandling af uregistrerede migranter samt asylansøgere og udlændinge uden lovligt ophold  
  • Oversigt over sundhedsydelser til asylansøgere og flygtninge
 

Find flere materialer om coronavirus/COVID-19