xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

COVID-19: Generelle retningslinjer for planlægning af aktivitet og forebyggelse af smittespredning i sundhedsvæsenet

Udgivelsen beskriver rammerne for aktiviteten i sundhedsvæsenet under den fortsatte epidemi, samt hvordan der sikres minimering af smittespredningen.

ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER 30 JUN 2020

Sundhedsstyrelsen offentliggjorde d. 14. april 2020 notatet Håndtering af COVID-19: Plan for omstilling og gradvis øget aktivitet i sundhedsvæsenet, som beskrev den omstilling og øgede aktivitet i sundhedsvæsenet, der skulle finde sted i forbindelse med genåbningen af det danske samfund.

Sundhedsstyrelsen har derudover løbende udgivet retningslinjer målrettet specifikke dele af sundhedsvæsenet, som i denne udgivelse samles i en fælles retningslinje for planlægning af aktivitet og forebyggelse af smittespredning i sundhedsvæsenet. 

Udgivelsen erstatter følgende udgivelser:

  • Håndtering af COVID-19: Omstilling og gradvis øget aktivitet i almen praksis
  • Håndtering af COVID-19: Omstilling og gradvis øget aktivitet i speciallægepraksis
  • Håndtering af COVID-19: Omstilling og gradvis øget aktivitet i praksissektoren, fraset almen praksis, speciallægepraksis og den private tandpleje
  • Håndtering af COVID-19: Omstilling og gradvis øgning af aktivitet på private hospitaler mv.
  • Håndtering af COVID-19: Omstilling og gradvis øget aktivitet i det kommunale sundhedsvæsen
  • Håndtering af COVID-19: Omstilling og gradvis øget aktivitet i tandplejen