xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Håndtering af COVID-19: Omstilling og gradvis øget aktivitet i praksissektoren, fraset almen praksis, speciallægepraksis og den private tandpleje

Baseret på epidemiens forløb i Danmark indtil nu, samt ny prognose for udviklingen, forventes epidemien med COVID-19 at få et mere langvarigt forløb. Dette betyder, at det danske sundhedsvæsen skal omstilles til i øget omfang at kunne håndtere borgere, der fejler andet end COVID-19, sideløbende med at der sikres kapacitet til håndtering af epidemien.

RETNINGSLINJER 04 MAJ 2020

Denne retningslinje beskriver rammerne for omstillingen og den gradvist øgede aktivitet i praksissektoren, herunder praktiserende fysioterapeuter, kiropraktorer, osteopater, ergoterapeuter, psykologer, diætister, optikere, fodterapeuter, jordemødre, høreapparatsklinikker m. fl.

Almen praksis, speciallægepraksis og den private tandpleje er ikke omfattet af denne retningslinje.

Sundhedsstyrelsen har beskrevet de overordnede rammer for den gradvist øget aktivitet i hele sundhedsvæsenet i Håndtering af COVID-19: Plan for omstilling og øget aktivitet i sundhedsvæsenet.

Ovenstående notat og denne retningslinje erstatter Håndtering af COVID-19: Beskrivelse af kritiske funktioner i sundhedsvæsenet under COVID-19.

Versioner

Udgivet d. 18. april, opdateret d. 4. maj med præciseringer, blandt andet vedrørende prioritering af indsatser og ensretning i forhold til andre retningslinjer.

 


Find flere materialer om coronavisus/COVID-19