xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Håndtering af COVID-19: Retningslinjer for brug af værnemidler, når der ikke er påvist eller mistanke om COVID-19

Formålet med retningslinjerne er at sikre, at alle relevante tiltag mod smittespredning tages i brug, herunder at værnemidler anvendes korrekt og i de situationer, hvor der konkret er brug for det.

ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER 23 DEC 2020

Retningslinjen for brug af værnemidler supplerer det midlertidige lovkrav om anvendelse af mundbind på sundheds- og ældre området samt visse dele af socialområdet, og beskriver anbefalinger til, hvilke ansigtsværnemidler der bør benyttes i situationer, hvor der ikke er påvist eller mistanke om smitte med ny coronavirus.

Desuden beskrives relevante opmærksomhedspunkter som medarbejdere og arbejdsgivere bør have fokus på ved brug af ansigtsværnemidler, og der gives eksempler på, hvornår man ud fra en konkret faglig vurdering i den enkelte situation kan undlade brug af ansigtsværnemidler.  

Retningslinjerne er rettet mod Sundheds- og ældreområdet, samt visse dele af socialområdet. 

Indhold

 1. Baggrund
 2. Internationale retningslinjer
 3. Generelle smitteforebyggende tiltag
 4. Ansigtsværnemidler
 5. Brug af ansigtsværnemidler
 6. Undtagelser fra krav og anbefalinger om ansigtsværnemidler

 

Version 5. 23. december 2020

Følgende større ændringer er foretaget siden versionen fra 28.september:

 • Revision grundet lovkrav om mundbind jf. Bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. i sundheds- og ældresektoren samt på visse dele af socialområdet i forbindelse med håndtering af covid-19 (BEK nr 1533 af 28/10/2020 samt ændringsbekendtgørelser BEK nr 1576 af 06/11/2020 og BEK nr 1876 af 09/12/2020).
 • Steder, der er omfattet af lovkrav, skal anvende ansigtsværnemidler generelt som beskrevet i bekendtgørelsen.
 • Specificering af, at steder, der ikke er omfattet af lovkrav, fx det præhospitale område, som ambulancer, akuthelikoptere eller ved hjemmeplejen i borgerens eget hjem, fortsat anbefales at anvende ansigtsværnemidler jf. version af denne retningslinje fra 28. september 2020.

Version 4. 28. september 2020

 • Skærpet fokus på situationer, hvor der ikke er konkret mistanke om smitte med ny coronavirus. For brug af værnemidler ved mistænkt eller påvist COVID-19 henvises til gældende infektionshygiejniske retningslinjer for COVID-19.
 • Det anbefales, at personale, patienter/borgere og pårørende bruger ansigtsværnemidler, når der ikke kan holdes 1 meters afstand og 2 meters afstand, hvis man ved, at patienten/borger er i øget risiko.
 • Anbefalingen om, at personale, bærer maske og/ eller ansigtsvisir, når opgavevaretagelsen indebærer ansigt-til-ansigt kontakt af over 15 minutters varighed eller mange korterevarende ansigt-til-ansigt kontakter i løbet af en arbejdsdag udgår.
 • Der kan indføres et generelt krav om ansigtsværnemidler for både personale, patienter, borgere og pårørende til enhver tid. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet generelle principper ift. til, hvornår et sådan krav vil være relevant. Dette vil blive udspecificeret yderligere i relevante vejledninger og retningslinjer.

Version 3: 10. juli 2020
Baggrund ændret med beskrivelse af forudsætninger for Sundhedsstyrelsens anbefalinger og definition af en overgangsperiode. Opdateret i forhold til gældende generelle anbefalinger til forebyggelse af smittespredning. Yderligere specificering og eksemplificering af, hvornår brug af fx visir og/eller mundbind kan være relevant ved tæt ansigt-til-ansigt kontakt, når der ikke er symptomer på COVID-19.

Version 2: 23. april 2020
Præcisering af vurdering af smitterisiko samt af situationer, hvor barrieretiltag med fx visirer/ansigtsmasker kan være relevant ved tæt ansigt-til-ansigt kontakt, når der ikke er symptomer på COVID-19.

Version 1: 8. april 2020
Materialet erstattede udgivelsen 'Håndtering af COVID-19: Forebyggelse af smitte og brug af værnemidler ved pleje af borgere' fra 25. marts 2020.

 


Se alle materialer om coronavirus/COVID-19