xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Håndtering af COVID-19: Retningslinjer for brug af værnemidler

Formålet med retningslinjerne er at sikre, at alle relevante tiltag mod smittespredning tages i brug, herunder at værnemidler anvendes korrekt og i de situationer, hvor der konkret er brug for det.

PLAKATER, RETNINGSLINJER 10 JUL 2020

Retningslinjerne er rettet mod hele sundheds- og ældresektoren samt indsatser for socialt udsatte mv. og erstatter Sundhedsstyrelsens retningslinjer om forebyggelse af smitte og brug af værnemidler ved pleje af borgere.

Håndtering af COVID 19 Retningslinjer for brug af værnemidler og øvrige tiltag mod smittespredning i sundheds- og ældresektoren og i indsatser for socialt udsatte m.v. (version 3, 10. juli)

Retningslinjen indeholder følgende afsnit:

  • Baggrund
  • Formål og målgruppe
  • Smitte med SARS-CoV-2, herunder smitte fra personer uden symptomer
  • Eksempler på generelle smitteforebyggende tiltag
  • Brug af værnemidler, når der ikke er mistanke om om COVID-19
  • Supplerende forholdsregler, når tæt ansigt-til-ansigt kontakt ikke kan undgås
  • Værnemidler ved mistanke om COVID-19
  • Uddybende anbefalinger samt muligheder ved mangelsituationer

 

Version 3: 10. juli (aktuel version)
Baggrund ændret med beskrivelse af forudsætninger for Sundhedsstyrelsens anbefalinger og definition af en overgangsperiode. Opdateret i forhold til gældende generelle anbefalinger til forebyggelse af smittespredning. Yderligere specificering og eksemplificering af, hvornår brug af fx visir og/eller mundbind kan være relevant ved tæt ansigt-til-ansigt kontakt, når der ikke er symptomer på COVID-19.

Version 2: 23. april
Præcisering af vurdering af smitterisiko samt af situationer, hvor barrieretiltag med fx visirer/ansigtsmasker kan være relevant ved tæt ansigt-til-ansigt kontakt, når der ikke er symptomer på COVID-19.

Version 1: 25. marts


Faktaark

Faktaark: Vigtigt at vide om værnemidler ved COVID-19 (23. april)

 

Version 2: 24. april (aktuel version)
Opdateret så det afspejler præciseringerne i retningslinjen.

Version 1: 8. april


Plakater

Plakat: Hvilke værnemidler - A4 - farver - webtilgængelig (15. april)

Plakat: Hvilke værnemidler - A3 - farver (13. april)

Plakat: Hvilke værnemidler - A4 - sort-hvid - webtilgængelig (15. april)

Plakat: Hvilke værnemidler - A3 - sort-hvid (15. april)

 

Version 2: 15. april (aktuel version)
Opdateret 
med tilføjelse af sort-hvid versioner af plakaterne og A4-versioner, der er gjort webtilgængelige.

Version 1: 13. april

 


Se alle materialer om coronavirus/COVID-19