xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Håndtering af COVID-19: Retningslinjer for behandling af akutte opioidabstinenser

Denne retningslinjer omhandler den akutte abstinensbehandling i forhold til opioidafhængighed under COVID-19 epidemien, og er rettet mod læger i akutmodtagelser, almen praksis, på regionale sengeafsnit og i den kommunale rusmiddelbehandling.

ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER 24 MAR 2020

Sundhedsstyrelsen har, på baggrund af udviklingen af COVID-19 epidemien, en formodning om at stofscenen i Danmark vil ændres i den kommende tid.

Grænserne er blevet lukket, og det vil derfor være sandsynligt, at der sker en reduktion i mængderne af de illegale stoffer, som almindeligvis finder vej til det illegale stofmarked i Danmark.  

Med viden om, hvorledes heroin transporteres til Danmark, har Sundhedsstyrelsen en formodning om, at der i de kommende uger vil være et behov for, at der kan abstinensbehandles både i det akutte beredskab på skadestuer og akutmodtagelser, i almen praksis og på rusmiddelcentrene.  
 
Skønnet ud fra mørketallet af højrisiko-opioidstofbrugere der ikke er indskrevet i et behandlingstilbud1 og som almindeligvis erhverver sig opioider via den illegale stofscene i Danmark vurderes det, at nogle heraf igennem  de kommende uger vil få behov behandling for akutte abstinenser, på baggrund af ændringen i stofscenen som følge af lukningen af grænserne.

Ændringen af autorisationslovens § 41 1. juli 2019, skal sikre, at personer der frembyder akutte abstinenser behandles herfor2. Behandlingen må ved verificerede akutte abstinenser foretages af andre læger end de, der er  ansat i lægestillinger ved de kommunale, regionale eller  private institutioner, der er tilvejebragt af kommunalbestyrelsen til at varetage vederlagsfri lægelig behandling med afhængighedsskabende lægemidler3 (jf. sundhedslovens §142 stk.4)

Dette notat vil udelukkende omhandle den akutte abstinensbehandling i forhold til opioidafhængighed under COVID-19 epidemien.

Håndtering af COVID-19: Retningslinjer for behandling af akutte opioidabstinenser. Til læger i akutmodtagelser, almen praksis, på regionale sengeafsnit og i den kommunale rusmiddelbehandling 

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Målgruppe for retningslinjen

Læger i akutmodtagelser, almen praksis, på regionale sengeafsnit og i den kommunale rusmiddelbehandling.

 

Opdateret 24. marts 2020: Rettelse af en fejl under beskrivelsen af abstinenssymptomer.

 


Find flere materialer om coronavirus/COVID-19