Engelsk

Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet

Retningslinjerne er baseret på tilgængelig information pr. 1. april 2020 og vil blive opdateret ved behov.

RETNINGSLINJER OG ANBEFALINGER, TIL PERSONALE I SUNDHEDS- OG ÆLDRESEKTOREN 01 APR 2020

Retningslinjerne beskriver, hvordan de danske sundhedsmyndigheder og sundhedsvæsenet skal håndtere ny coronavirus, og hvordan patienten skal håndteres dels hos lægen og på sygehuset.

Version

Version 1. april 2020 (1. version udkom 23. januar 2020) 

Hvis det ikke er den senest version af retningslinjerne, du får, kan du forsøge at trykke CTRL+F5, når du har dokumentet åbent eller rydde din browserhistorik.

Afsnit 

 • Baggrund 
  • Epidemiologi 
 • Sygdomsforløb 
  • Smittefrihed 
  • Mistanke om COVID-19 
 • Telefonisk kontakt til læge 
 • Visitation og henvisning ved praktiserende læge, lægevagt eller akuttelefon
  • Visitation 
  • Henvisning til test for COVID-19  NYT
  • Henvisning til vurdering for COVID-19  NYT
 • Forløb på sygehus, herunder klinisk vurdering og/eller test  NYT
  •  Klinisk vurdering, udredning og test for COVID-19  NYT
  • Test for COVID-19 ved milde symptomer uden forudgående klinisk vurdering  NYT
  • Prioritering ved begrænset testkapacitet  NYT
 • Håndtering af patienter med COVID-19
  • Nære kontakter
  • Sundhedspersonale m.v. 
  • Klinisk mikrobiologisk afdeling 
  • Intensiv afdeling 
  • Håndtering af patienter der er uafvendeligt døende  NYT
  • Håndtering af afdøde  
  • Lægers indberetningspligt til politiet
  • Indberetning af COVID-19  NYT
  • Case definition med henblik på anmeldelse

Nyt i forbindelse med aktuel version (version 1. april)

 • Udvidet kriterier for testning, herunder bl.a. patienter med milde symptomer og ansatte med milde symptomer i sundheds- og ældresektroen med tæt kontakt til borgere eller patienter.
 • Præciseret at hvis der efter en klinisk vurdering er mistanke om COVID-19, så skal man teste
 • Ændret organisering vedr. visitation og henvisning til test, således at den praktiserende læge kan;
  • Visitere direkte til diagnostisk test ved milde symptomer på COVID-19Visitere til klinisk vurdering og udredning på COVID-19-vurderingsenhed
  • Ændret prioritering ved nedsat testkapacitet
 • Præcisering vedr. asymptomatiske personer med COVID-19
 • Præcisering af afsnit vedr. håndtering af afdøde.

Historik

25. marts kl. 20: Retningslinjen blev opdateret i forhold til

 • Præcisering af anbefalinger til børn i forhold til at man skal følge vanlig praksis ved visitation
 • Præcisering af hvilke grupper der skal henvises til vurdering og testning
 • Prioritering af indikationer for testning
 • Hensigtsmæssig brug af værnemidler er fjernet og håndteres i separat udgivelse fra Statens Serum Institut

19. marts kl. 15.25: Retningslinjen er opdateret i forhold til:

 • Kriterier for smittefrihed
 • Separate anbefalinger for børn og voksne
 • Visitation af voksne til udredning, herunder sårbare grupper og personale med kritiske funktioner
 • Information af nære kontakter
 • Anvisning vedr. vasketøj ændret til henholdsvis 80 grader og 60 grader, se nærmere i afsnit Syg i eget hjem 

18. marts kl. 12:20: Retningslinjen er opdateret i forhold til d. 15. marts 2020 vedrørende: Kriterier for smittefrihed - Separate anbefalinger for børn og voksne  - Visitation af voksne til udredning, herunder sårbare grupper og personale med kritiske funktioner - Information af nære kontakter.

15. marts: Dokumentet 'Håndtering af COVID-19: Rådgivning vedrørende nære kontakter' blev udgivet som tillæg til retningslinjen. Tillægget er afpubliceret 18. marts, da indholdet er indarbejdet i den nye retningslinje.

12. marts kl. 12:30: Opdatering siden seneste version af 6. marts 2020: Denne retningslinje er ændret på en række punkter fra den seneste udgivelse, da strategien i forholde til beredskabet overfor COVID-19 nu ændres fra en inddæmningsstrategi til en afbødningsstrategi.

Opdatering ift. version 12. marts 2020, kl. 9: visitation af børn i almen praksis.

Tidligere versioner

23. januar 2020, 31. januar 2020, 5. februar 2020, 24. februar 2020, 2. marts 2020, 4. marts 2020, 5. marts 2020, 6. marts 2020, 12. marts 2020 (2 versioner), 13. marts 2020, 15. marts 2020, 18. marts 2020 og 19. marts 2020.

1. version (23. januar 2020) erstattede dokumentet 'Case definition, diagnostik og håndtering af patienter ved mistanke om ny coronavirus (nCoV) fra Wuhan', der blev udgivet 15. januar 2020.