xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Håndtering af COVID-19: Personer der udskrives til eget hjem, hjemmepleje, plejebolig, plejecenter, midlertidig plads, botilbud eller anden kommunal hjælp

Denne retningslinje henvender sig til personalet på social-, sundheds- og ældreområdet og omhandler håndtering af personer, som er smittede med COVID-19, og som fortsat har plejebehov efter de har været vurderet eller indlagt på sygehus og udskrives til eget hjem, plejebolig, plejecenter, midlertidig plads, bosted, behov for hjemmepleje eller anden kommunal hjælp.

ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER 27 MAR 2020

Håndtering af personer med habituelt plejebehov, der er smittede med COVID-19, men som ikke indlægges på sygehus, er også omfattet af dokumentet.

 


Find flere materialer om coronavirus/COVID-19