xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Håndtering af COVID-19: Indsatser på landets rusmiddelcentre

Anbefalingerne retter sig imod personale på landets rusmiddelcentre, og omhandler personalets forholdsregler og adfærd i forbindelse med at varetage opgaver i den sundhedsfaglig kontakt med patienterne i behandlingstilbuddet.

ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER 18 MAR 2020

Behandlingen på landets rusmiddelcentre er en kritisk funktion. Varigheden af rammerne for kritiske funktioner og dermed opretholdelsen af aktiviteten i landets rusmiddelcentre er fra offentliggørelsen af dette notat og igennem nuværende COVID-19 epidemi.

Dokumentet er til Landets rusmiddelcentre, KL. Skrivelsen er sendt til landets rusmiddelcentre, brugerorganisationer og andre relevante faglige organisationer.

Anbefalingerne indeholder bl.a.:

  • beskrivelse af afbødningsstrategien
  • redegørelse for hvorfor rusmiddelcentrenes patienter betragtes som særligt sårbare
  • anbefalinger til hvad rusmiddelcentrene kan gøre for at undgå, at dere sårbare patienter smittes
  • særlige forhold personalet skal være opmærksomme på
  • hvad personalet skal gøre, hvis en patient bliver syg.

 


Find flere materialer om coronavirus/COVID-19