xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Håndtering af COVID-19: Omstilling og gradvis øget aktivitet i almen praksis

Retningslinjen er skrevet til almen praksis og beskriver, hvordan aktiviteten øges frem mod vanligt niveau.

RETNINGSLINJER 22 APR 2020

Opdateret 22. april: Præcisering af afsnittene ’Anvendelse af værnemidler i almen praksis/speciallægepraksis’ samt ’Yderligere smittereducerende tiltag’. 

Opdateret 21. april: Retningslinjerne er revideret i forhold til anvendelse af værnemidler, så de også ligger i tråd med seneste udmelding om anvendelse af værnemidler ved ansigt-til-ansigt kontakt mellem personale og patient/borger. Opdateringerne præciserer også, at anbefalingerne om anvendelse af værnemidler gælder for alt praksispersonale

Udgivet 12. april

Baseret på epidemiens forløb i Danmark indtil nu forventes epidemien med COVID-19 at få et mere langvarigt forløb. Dette betyder, at det danske sundhedsvæsen skal omstilles til i øget omfang at kunne håndtere patienter, der fejler andet end COVID-19, sideløbende med at der sikres kapacitet til håndtering af epidemien.

Den generelle nedlukning af samfundet, de generelle anbefalinger til befolkningen om at holde afstand og den tilsigtede omlægning af sundhedsvæsenet for at sikre tilstrækkelig kapacitet til at håndtere en epidemi med COVID-19, har utilsigtet medvirket til, at borgerne ikke henvender sig til egen læge i samme omfang som tidligere. Samlet set har det bidraget til, at såvel den akutte som planlagte aktivitet i sundhedsvæsenet er markant reduceret, også i et bekymrende omfang. Over epidemiens første uger ses en bekymrende nedgang i aktiviteter til både udredning og behandling på fx kræft-, hjerte- og psykiatri-området med potentielt store konsekvenser for sygelighed og dødelighed til følge.

Det betyder samlet set, at der nu iværksættes en omstilling af sundhedsvæsenet med en gradvis øget aktivitet. Almen praksis skal derfor øge sin aktivitet frem mod vanligt niveau. 

Afsnit:

  • Baggrund  
  • Opgavevaretagelse i almen praksis 
  • Anvendelse af værnemidler i almen praksis
  • Minimering af smitterisiko  
  • Yderligere smittereducerende tiltag 
  • Midlertidig ændret opgavevaretagelse for almen praksis under COVID-19 epidemien

 

Retningslinjen er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen med bidrag fra PLO og DSAM. 
 
Retningslinjen erstatter 'Håndtering af COVID-19: Almen praksis rolle i forbindelse med epidemi med COVID-19'.

 


Se alle materialer om coronavirus/COVID-19