xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Evaluering af satspuljen 'Styrket samarbejde mellem Sclerosehospitalerne og kommunerne'

Denne rapport formidler evalueringen af satspuljen til styrket rehabiliteringsindsats for mennesker med sklerose. 1 I perioden 2017-2019 er der gennemført et pilotprojekt om styrket samarbejde mellem Sclerosehospitalerne og tre kommuner for at skabe større viden om, hvordan Sclerosehospitalerne og kommunerne kan styrke samarbejdet om den enkelte patient.

EVALUERINGER 01 JUL 2020

Sclerosehospitalerne har gennemført projektet sammen med Morsø, Vejen og Kalundborg kommuner.

Projektet blev afsluttet ved udgangen af 2019.

Formålet med projektet var at:

  • øge kvaliteten af det sammenhængende rehabiliteringsforløb for den enkelte patient
  • afdække barrierer i samarbejdet
  • afprøve modeller/initiativer til at overkomme de fundne barrierer  

Implement har gennemført evalueringen på vegne af Sundhedsstyrelsen i perioden fra december 2017 til februar 2020.

Formålet med evalueringen er at få: 

”afdækket erfaringer og resultater, der er opnået gennem de udvalgte modeller for samarbejde mellem Sclerosehospitalerne og kommunerne. Dermed skal evalueringen bidrage til at kunne vurdere, hvorledes projektet har medvirket til øget kontakt og samarbejde mellem Sclerosehospitalerne og kommunerne med det formål at understøtte et sammenhængende patientforløb af høj kvalitet.” 

I denne rapport beskrives, hvilke erfaringer og resultater der er opnået, og hvordan.

Evaluering af satspuljen ’Styrket samarbejde mellem Sclerosehospitalerne og Kommunerne’

Læs mere om puljen Styrket rehabiliteringsindsats for mennesker med sklerose