xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

COVID-19: Opsporing og håndtering af nære kontakter

Denne publikation beskriver rammerne for programmet for opsporing og håndtering af nære kontakter til personer, som er testet positiv for ny coronavirus.

ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER 24 NOV 2020

Udgivelsen beskriver de organisatoriske rammer for opsporing og håndtering af nære kontakter og beskriver informationsindsatsen i forbindelse med smitteopsporingen.

 

3. version: 24. november 2020

Retningslinjen har gennemgået en generel revideringsproces og der er derudover lavet følgende tilføjelser

  • Udvidelse af definitionen af nære kontakter, så det omfatter alle, der har opholdt sig inden for 2 meter i mere end 15 minutter med en person, der er påvist smittet med ny coronavirus, i udvalgte situationer.
  • Mulighed for at få taget én screeningstest blandt andre kontakter som et smitteforbyggende tiltag i situationer, hvor der er øget risiko for smittespredning. Der gives eksempler i retningslinjen.
  • Udvidelse af afsnittet om kontinuerlig eksponering af smitte 

2. version: 16. maj 2020

Udgivelsen er opdateret på baggrund af etableringen af enheden for kontaktopsporing i Styrelsen for Patientsikkerhed ved navn CoronaopsporingYderligere er der i denne revision foretaget følgende justeringer:

  • Tydeligere beskrivelse af sammenhæng til de øvrige relevante retningslinjer for forebyggelse af udbrud og smitteopsporing på eksempelvis institutioner
  • Udvidet beskrivelse af app til digital smitteopsporing
  • Præcisering i forhold til anbefalinger om gentest hos personer, som allerede tidligere er testet positiv for ny coronavirus.

1. version: 14. maj 2020