xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

COVID-19: Opsporing og håndtering af nære kontakter

Denne publikation beskriver rammerne for programmet for opsporing og håndtering af nære kontakter til personer, som er testet positiv for ny coronavirus.

ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER 19 JAN 2021

Denne udgivelse beskriver de organisatoriske rammer for opsporing og håndtering af nære kontakter og beskriver informationsindsatsen i forbindelse med smitteopsporingen.

Sundhedsstyrelsen skærper retningslinjen for opsporing og håndtering af nære kontakter ud fra et forsigtighedsprincip. Skærpelsen gælder frem til 7. februar 2021 og omfatter nære kontakter til alle smittede personer, herunder nære kontakter til personer, der er smittet med en virusvariant. 

Midlertidige ændringer i retningslinjer for kontaktopsporing og håndtering af nære kontakter (Notat)

 

5. version: 19. januar
 • Notat samt ny version af retningslinjen tilføjet

4. version: 13. januar 2021

Nye kontaktoplysninger til Coronaopsporing er implementeret samt tekst i figur 3 er tilrettet.


3. version: 24. november 2020


Retningslinjen har gennemgået en generel revideringsproces og der er derudover lavet følgende tilføjelser:

 • Udvidelse af definitionen af nære kontakter, så det omfatter alle, der har opholdt sig inden for 2 meter i mere end 15 minutter med en person, der er påvist smittet med ny coronavirus, i udvalgte situationer.
 • Mulighed for at få taget én screeningstest blandt andre kontakter som et smitteforbyggende tiltag i situationer, hvor der er øget risiko for smittespredning. Der gives eksempler i retningslinjen.
 • Udvidelse af afsnittet om kontinuerlig eksponering af smitte 

2. version: 16. maj 2020

 • Udgivelsen er opdateret på baggrund af etableringen af enheden for kontaktopsporing i Styrelsen for Patientsikkerhed ved navn Coronaopsporing. Yderligere er der i denne revision foretaget følgende justeringer:
  • Tydeligere beskrivelse af sammenhæng til de øvrige relevante retningslinjer for forebyggelse af udbrud og smitteopsporing på eksempelvis institutioner
  • Udvidet beskrivelse af app til digital smitteopsporing
  • Præcisering i forhold til anbefalinger om gentest hos personer, som allerede tidligere er testet positiv for ny coronavirus.
1. version: 14. maj 2020