xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

COVID-19: Forebyggelse af smittespredning

Sundhedsstyrelsen har løbende opdateret anbefalinger om forebyggelse af smittespredning i takt med at der er fremkommet viden om COVID-19, og at internationale anbefalinger er blevet opdateret.

RETNINGSLINJER 09 JUL 2020

I dette dokument samler vi en række generelle anbefalinger for forebyggelse af smittespredning. Sigtet med anbefalingerne er todelt: at forebygge generel smittespredning i samfundet, og dermed fastholde vores kontrol over epidemien, samt at forbygge den konkrete smitte fra person til person, og dermed beskytte den sårbare.

Anbefalingerne bør tilpasses situation og risiko, herunder også særlige forhold hvor der bør følges et forsigtighedsprincip. Det skal samtidig understreges, at anbefalinger skal ses som faglige sigtelinjer, der skal implementeres indenfor gældende love og regler, og i takt med den faseopdelte og gradvise åbning, der besluttes politisk.

Afsnit

1. Baggrund og formål
1.1. Hvordan smitter ny coronavirus?

2. Anbefalinger
2.1. Isolation og opsporing af nære kontakter
2.2. Hosteetikette
2.3. Håndhygiejne
2.4. Kontaktpunkter
2.5. Fysisk afstand og reduceret kontakt
2.6. Brug af barrierer i form af skærme, ansigtsdækkende visir og mundbind i det offentlige rum

3. Vil du vide mere?

 

Versioner

7. august 2020

Rådene om brug af mundbind er blevet opdaterede. Se seneste nyhed: Gode råd om brug af stofmundbind

Anbefalingerne om mundbind i dokumentet fra den 9. juni 2020 vil blive opdateret snarest

 

Version 2: 9. juli 2020 (aktuel version)

Ændringer i version 2 i forhold til version 1:

  • Ændret opsætning og udvidelse af eksempler, der kan give inspiration til smitteforebyggelse i praksis
  • Tilføjelse af et afsnit omkring smitteveje for ny coronavirus
  • Tilføjelse af et afsnit om isolation og nære kontakter
  • Udvidelse af afsnittet om brug af barrierer i form af skærme, ansigtsdækkende visir og mundbind i det offentlige rum, herunder tilføjelse af anbefalinger til brug af mundbind

 

Version 1: 10. maj 2020

Afsnit

1. Baggrund

2. Formål og afgrænsning

3. Anbefalinger
3.1. Håndhygiejne
3.2. Kontaktpunkter
3.3. Hosteetikette
3.4. Fysisk afstand og reduceret kontakt
3.5. Barrierer

 

 


Se alle materialer om coronavirus/COVID-19