xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

COVID-19: Forebyggelse af smittespredning

Sundhedsstyrelsen har løbende opdateret anbefalinger om forebyggelse af smittespredning i takt med at der er fremkommet viden om COVID-19, og at internationale anbefalinger er blevet opdateret.

ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER 09 JUL 2020

I dette dokument samler vi en række generelle anbefalinger for forebyggelse af smittespredning. Sigtet med anbefalingerne er todelt: at forebygge generel smittespredning i samfundet, og dermed fastholde vores kontrol over epidemien, samt at forbygge den konkrete smitte fra person til person, og dermed beskytte den sårbare.

Anbefalingerne bør tilpasses situation og risiko, herunder også særlige forhold hvor der bør følges et forsigtighedsprincip. Det skal samtidig understreges, at anbefalinger skal ses som faglige sigtelinjer, der skal implementeres indenfor gældende love og regler, og i takt med den faseopdelte og gradvise åbning, der besluttes politisk.

Afsnit

1. Baggrund og formål

2. Anbefalinger 

3. Vil du vide mere?

 

Versioner

Version 2: 9. juli 2020 (aktuel version)

Ændringer i version 2 i forhold til version 1:

  • Ændret opsætning og udvidelse af eksempler, der kan give inspiration til smitteforebyggelse i praksis
  • Tilføjelse af et afsnit omkring smitteveje for ny coronavirus
  • Tilføjelse af et afsnit om isolation og nære kontakter
  • Udvidelse af afsnittet om brug af barrierer i form af skærme, ansigtsdækkende visir og mundbind i det offentlige rum, herunder tilføjelse af anbefalinger til brug af mundbind
Version 1: 10. maj 2020 

 


Se alle materialer om coronavirus/COVID-19