xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Seponeringslisten - forslag til seponering af lægemidler til voksne

Sundhedsstyrelsen udarbejder årligt en seponeringsliste for lægemidler hos voksne. Seponeringslisten er målrettet læger med det formål at understøtte dem i overvejelser om seponering (ophør) af medicin hos voksne patienter.

08 NOV 2019

Seponeringslisten giver læger og andre sundhedspersoner støtte til at lave gennemgang af patienters medicin for at sikre mest hensigtsmæssig behandling med lægemidler.

Seponering kan forsøges ved de fleste lægemidler. Ophør med velindiceret medicin kan være nødvendigt, hvis lægemidlet fx giver uacceptable bivirkninger, er uden effekt, eller patienten ikke ønsker medicinen.

Medicingennemgang er særligt relevant hos ældre, som er mere følsomme for bivirkninger og oftere udsat for polyfarmaci. Brug nedenstående tommelfingerregler sammen med overvejelser om patientens samlede sygdomsbillede.