xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type

Retningslinjen behandler medicinske og psykoterapeutiske tiltag til patienter med emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type. Målet er at højne og ensarte kvaliteten i udredningen og behandlingen af borderline, eksempelvis ved, efter en individuel vurdering sammen med patienten, at tilbyde psykoeducation, psykoterapi eller øvrige behandlingstilgange.

ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER 26 MAR 2019

Diagnosen emotionel ustabil personlighedsstruktur borderlinetype - i daglig tale borderline personlighedsforstyrrelse (BPF), er den fjerde mest udbredte diagnose i psykiatrien, og sygdommen er forbundet med et stort ressourceforbrug og behandlingsmæssige udfordringer.

Retningslinjen behandler både medicinske og psykoterapeutiske tiltag, og målet er at højne og ensarte kvaliteten i udredningen og behandlingen af borderline, eksempelvis ved, efter en individuel vurdering sammen med patienten, at tilbyde psykoeducation, psykoterapi eller øvrige behandlingstilgange.

Retningslinjen

National klinisk retningslinje: behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type - MAGICapp (magicapp.org)

Quickguide - PDF

Høring

Høringsnotat

Samlede høringssvar inkl. peer reviewsvar

ink til høringsportalen

Habilitetserklæringer

Link til habilitetserklæringer

Baggrundsmateriale

"GRADE evidensprofiler samlet" indgår i retningslinjen

Flowcharts 2019

Flowcharts 2014

Metaanalyser og risk of bias-vurderinger

Metaanalyse Kort vs lang behandling Indirekte analyse NKR Borderline 2019

Metaanalyse Medicinsk behandling og kriseplaner NKR Borderline 2015

Metaanalyse Psychoeducation NKR Borderline 2019

Metaanalyse Unimodal vs Multimodal NKR Borderline 2019

RevMan5

Kort vs lang behandling Indirekte analyse NKR Borderline 2019.rm5

Psychoeducation NKR Borderline 2019.rm5

Datafil Unimodal vs Multimodal NKR Borderline 2019.rm5

Søgeprotokoller

Søgning på opdatering NKR Borderline – Guidelines

Søgning på opdatering NKR Borderline – PICOs 3, 4 , 5 og 6

Tidligere søgeprotokoller

Søgeprotokol for NKR Bordeline - guidelines

Søgeprotokol for NKR: Bordeline - sekundær litteratur

Søgeprotokol for NKR: Bordeline - primær litteratur