Engelsk

Litteraturgennemgang af stoftest i nattelivet

Rapporten indeholder en gennemgang af den nyeste viden på området for stoftest. Desuden vurderes den dokumenterende effekt, der kan være ved, at personer med et rekreativt brug af stoffer får mulighed for at få testet deres stoffer før eller under en fest/festival.

07 MAJ 2019

Rapporten gennemgår den nyeste internationale litteratur på området og konkluderer, at den viden, der findes om effekter af eksisterende stoftestprogrammer er baseret på et mindre robust videnskabeligt grundlag og til dels også er farvet af forskellige holdninger og interesser.

Litteraturgennemgang om stoftest i nattelivet - metoder, services og effekter

Literature Review of Drug Checking in nightlife – Methods, Services, and Effects