xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Ernæring til spædbørn og småbørn - en håndbog for sundhedspersonale

Spædbarnets ernæring er af afgørende betydning for dets vækst og trivsel og for barnets sundhed på længere sigt.

HÅNDBØGER 07 JAN 2019

Denne håndbog henvender sig til sundhedsplejersker og personale i almen praksis, der har en central opgave i at rådgive forældre til spædbørn og småbørn om kost i barnets første to leveår.

Bogen kan anvendes direkte i rådgivningen af forældrene og kan desuden anvendes som reference for alle, der udarbejder oplysningsmateriale om spæd- og småbarnsernæring.

Bogen kan købes i trykt form i webshoppen hos Komiteen for Sundhedsoplysning, 3. udgave

Ændringer i forhold til forrige udgave

På side 73-76 er indsat ny tekst om vegetarisk og vegansk kost til spædbørn og småbørn.

På side 89 er skemaet vedr. kosttilskud til spædbørn revideret.