xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Dimensioneringsplan 2020-2024 Uddannelsesforløb i specialtandlægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsen fastsætter antallet af uddannelsesforløb for hvert speciale. Det sker efter rådgivning fra Prognose- og Dimensioneringsudvalget under det Nationale Råd for Tandlægers Videreuddannelse.

TAL OG ANALYSER 10 DEC 2019

Dimensioneringsplanen regulerer således antallet af specialtandlæger indenfor de tandlægelige specialer i:

  • ortodonti
  • tand-, mund- og kæbekirurgi.

Dimensionering af antallet af hoveduddannelsesforløb har til formål at sikre, at der uddannes et tilstrækkeligt antal specialtandlæger til at dække tandplejens behov under hensyntagen til behovet for specialtandlæger og uddannelseskapacitet. Dimensioneringen fastsættes som et konkret antal årlige forløb.

Dimensioneringsplanen er udarbejdet på baggrund af Tandplejeprognosen 2018-2040 samt ud fra høringssvar om behovet for specialtandlæger i fremtiden fra de specialefaglige videnskabelige selskaber, Danske Regioner, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Tandlægeforeningen, Ansatte Tandlægers Organisation, Tandlægeuddannelserne, Kommunernes Landsforening og Danske Tandplejere.

Læs mere om tandlægeprognoser