xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Børn og bevægelse i dagtilbud

Cirka otte procent af danske børn vurderes at have motoriske vanskeligheder ved skolestart, og flere undersøgelser peger på, at bevægelse kan gøre en positiv forskel for børns kognitive- og motoriske udvikling.

28 NOV 2019

Børn har et naturligt behov for at bevæge sig, men i en travl og hektisk hverdag kan det være svært at få øje på og understøtte dette iboende behov.

I udgivelsen beskrives

  • lovgivning og retningslinjer og fysisk aktivitet og bevægelse i dagtilbud
  • Sundhedsstyrelsens anbefalinger om fysisk aktivitet for 0-6-årige
  • hvorfor børn skal bevæge sig
  • vigtige aktører
  • inspiration til at øge børns bevægelse og motoriske kompetencer.

Sundhedsstyrelsen håber med denne publikation at kunne styrke dagtilbuddenes fokus på opgaven med at stimulere børns fysiske aktivitet og bevægelse.

Udgivelsen tager afsæt i folderen ”Støt dit barn til aktiv leg og bevægelse”, som Sundhedsstyrelsen udarbejdede i samarbejde med Sund By Netværket i 2016.

Udgivelsen henvender sig primært til ledere af dagtilbud, men kan også være relevant for det pædagogiske personale i dagtilbuddene samt for den kommunale forvaltning inden for dagtilbudsområdet.