Engelsk

Vejledning og bekendtgørelse om sundheds­koordinations­udvalg og sundhedsaftaler

Rammerne for sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler er fastlagt i sundhedslovens §§ 203-205 samt i Bekendtgørelse nr. 679 af 30. maj 2018 om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler.

LOVGIVNING 08 JUN 2018