Engelsk

Narkotika­situationen i Danmark - delrapport 5

Narkotikakriminalitet, beslaglæggelse og stofmarkedet

07 NOV 2018

Denne delrapport er sidste del af en serie af udgivelser fra Sundhedsstyrelsen, der tilsammen beskriver Narkotikasituationen i Danmark.

Delrapporterne udgives løbende efterhånden som data og undersøgelsesresultater bliver tilgængelige.

Foreliggende delrapport omhandler sigtelser og overtrædelser af narkotikalovgivningen og færdselsloven, samt omfanget af beslaglæggelse af de illegale stoffer.

Hertil giver delrapporten en oversigt over de illegale stoffer på markedet med hensyn til koncentration og indholdsstoffer, herunder de nye misbrugsstoffer på markedet.