xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Narkotika­situationen i Danmark - delrapport 5

Narkotikakriminalitet, beslaglæggelse og stofmarkedet

07 NOV 2018

Rapporten omhandler sigtelser og overtrædelser af narkotikalovgivningen og færdselsloven, samt omfanget af beslaglæggelse af de illegale stoffer.

Hertil giver delrapporten en oversigt over de illegale stoffer på markedet med hensyn til koncentration og indholdsstoffer, herunder de nye misbrugsstoffer på markedet.

5 delrapporter

Rapporten er femte del af en serie af udgivelser fra Sundhedsstyrelsen, der tilsammen beskriver Narkotikasituationen i Danmark. Delrapporterne udgives løbende efterhånden som data og undersøgelsesresultater bliver tilgængelige.

1. Udbredelse af illegale stoffer i befolkningen og blandt de unge

2. Skøn over antallet af stofbrugere med et højrisikoforbrug

3. Stofmisbrugsbehandling – efterspørgsel og tilgængelighed

4. Sundhedsrelaterede konsekvenser 2019

4. Sundhedsrelaterede konsekvenser 2018

5. Narkotikakriminalitet, beslaglæggelse og stofmarkedet