Engelsk

Narkotikasituationen i Danmark - delrapport 1

Udbredelse af illegale stoffer i befolkningen og blandt de unge

07 NOV 2018

Denne delrapport er første del af en serie af udgivelser fra Sundhedsstyrelsen, der tilsammen beskriver Narkotikasituationen i Danmark.

Delrapporterne udgives løbende efterhånden som data og undersøgelsesresultater bliver tilgængelige.

Foreliggende delrapport omhandler de seneste undersøgelsesresultater omkring udbredelse af illegale stoffer i den voksne befolkningen (Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen) og blandt de unge (ESPAD-undersøgelsen).

Disse gennemføres typisk begge hvert fjerde år. Seneste undersøgelse i den voksne befolkning blev gennemført i 2017, og opfølgning forventes at ske i 2021. Seneste skoleundersøgelse
blev gennemført i 2015, og opfølgning forventes at ske i 2019.