xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Narkotikasituationen i Danmark - delrapport 1

Udbredelse af illegale stoffer i befolkningen og blandt de unge

07 NOV 2018

Denne rapport omhandler de seneste undersøgelsesresultater omkring udbredelse af illegale stoffer i den voksne befolkningen (Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen) og blandt de unge (ESPAD-undersøgelsen).

Disse gennemføres typisk begge hvert fjerde år. Seneste undersøgelse i den voksne befolkning blev gennemført i 2017, og opfølgning forventes at ske i 2021. Seneste skoleundersøgelse blev gennemført i 2015, og opfølgning forventes at ske i 2019.

5 delrapporter

Rapporten er første del af en serie af udgivelser fra Sundhedsstyrelsen, der tilsammen beskriver Narkotikasituationen i Danmark. Delrapporterne udgives løbende efterhånden som data og undersøgelsesresultater bliver tilgængelige.

1. Udbredelse af illegale stoffer i befolkningen og blandt de unge

2. Skøn over antallet af stofbrugere med et højrisikoforbrug

3. Stofmisbrugsbehandling – efterspørgsel og tilgængelighed

4. Sundhedsrelaterede konsekvenser 2019

4. Sundhedsrelaterede konsekvenser 2018

5. Narkotikakriminalitet, beslaglæggelse og stofmarkedet