Engelsk

Monitorering af forløbstider på kræftområdet. Årsopgørelse 2017

Monitorering af forløbstider på kræftområdet 2017 viser, at 77 procent af alle behandlingsforløb gennemføres inden for standardforløbstiderne, hvilket er et fald fra 80 procent i 2016.

MONITORERING OG ANALYSER, PATIENTFORLØB 18 MAJ 2018

Sundhedsdatastyrelsen monitorerer forløbstider i pakkeforløb for kræft, mens Sundhedsstyrelsen kommenterer udvalgte monitoreringsdata, herunder udviklingen over tid.

Sundhedsstyrelsens årsopgørelse for 2017 viser, at 77 % af de registrerede forløb blev gennemført indenfor standardforløbstiden, hvilket er et fald fra 80 % i 2016. Sundhedsstyrelsen bemærker, at regionerne samlet set har haft flere patienter gennem pakkeforløb i 2017 end i 2016, og at der ses en stigning i antallet af registrerede patienter i fire ud af fem regioner.

Læs om monitorering af kræftområdet hos Sundhedsdatastyrelsen