xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Fysisk aktivitet - håndbog om forebyggelse og behandling

I 'Fysisk aktivitet – håndbog om forebyggelse og behandling' fremlægger Sundhedsstyrelsen den nyeste evidens for fysisk aktivitet som forebyggelse og behandling samt nogle nye anbefalinger for fysisk aktivitet.

ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER, HÅNDBØGER 13 DEC 2018

Håndbogen samler evidensen for børn og unge, voksne, ældre og gravide, som tidligere har været behandlet i forskellige publikationer fra Sundhedsstyrelsen.

Den nye håndbog er en revideret version af håndbogen fra 2004 og publikationerne Del II Børn og Unge: Fysisk aktivitet, fitness og sundhed (2005) og Fysisk aktivitet og ældre (2008). DEL III om fysisk træning som behandling er senest opdateret i 2018.

Fysisk aktivitet - håndbog om forebyggelse og behandling

494 sider.

Håndbogen består af tre dele.

Del 1: anbefalinger for fysisk aktivitet (side 25-57)

I del 1 præsenteres anbefalinger for fysisk aktivitet for børn og unge, for voksne, for ældre og for gravide. Evidensen for anbefalingerne diskuteres og sammenfattes for hver målgruppe i særskilte kapitler. Historikken for udformningen af anbefalingerne beskrives ligeledes.

Del 2:  fysisk aktivitet som primær forebyggelse (side 58-278)

Del 2 omhandler fysisk aktivitet som forebyggelse, det vil sige som middel til at undgå sygdomsudvikling blandt raske.

Del 2 er underopdelt i mere detaljerede kapitler, som indeholder beskrivelser af evidensen for målgrupperne børn og unge, voksne, ældre og gravide.

Hvert kapitel afsluttes med en sammenfatning af evidensen i forhold til målgruppen. Herudover diskuteres metodiske udfordringer i relation til gennemførelse af epidemiologiske studier på området. Der indgår referencelister.

Del 3: fysisk træning som behandling (side 279-493)

Gennem de senere år er der akkumuleret betydelig viden om det evidensbaserede grundlag for fysisk træning som behandling ved en lang række sygdomme, også sygdomme, som ikke primært manifesterer sig som lidelser i bevægeapparatet.

I del 3 bliver det evidensbaserede grundlag for fysisk træning som terapi fremlagt for 31 forskellige lidelser/sygdomme, syndromdiagnoser eller risikotilstande.