Engelsk

Bekendtgørelse om opkrævning af gebyr for Sundhedsstyrelsens tilsyns-, rådgivnings- og bistandsopgaver

Bekendtgørelsen handler om årlige gebyrer og engangsgebyrer for Sundhedsstyrelsens tilsyns-, rådgivnings- og bistandsopgaver inden for strålebeskyttelse.

LOVGIVNING 21 DEC 2018

I medfør af § 24 i lov nr. 23 af 15. januar 2018 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse (strålebeskyttelsesloven) fastsættes årlige gebyrer og engangsgebyrer for Sundhedsstyrelsens tilsyns-, rådgivnings- og bistandsopgaver på området for strålebeskyttelse:

Bekendtgørelse nr. 1436 af 4. december 2018 om opkrævning af gebyr for Sundhedsstyrelsens tilsyns-, rådgivnings- og bistandsopgaver