xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Notat om ophævelse af vejledning til hjemmesygeplejeordninger om behandling af akut allergisk shock med injektion af adrenalin

Der har siden 2003 været en Vejledning til hjemmesygeplejeordninger om behandling af akut allergisk shock med injektion af adrenalin (VEJ nr 9029 af 08/08/2003).

NOTATER 04 JUL 2017

I 2016 foretog Sundhedsstyrelsen en vurdering af om vejledningen skulle opdateres, da udviklingen blandt andet har betydet at infusion af fx antibiotika oftere foretages udenfor sygehuset end hidtil. Sundhedsstyrelsen besluttede at ophæve vejledningen pr. 1. september 2016.