Engelsk

Vidensafdækning af rådgivnings- og aktivitetstilbud til mennesker med demens og deres pårørende i Danmark

27 JUN 2017

Denne vidensafdækning skal inspirere mulige ansøgere af puljen til at bygge videre på den viden og erfaringer, der allerede er gjort med rådgivnings- og aktivitetstilbud i Danmark. Vidensafdækningen giver således viden om kommunernes indsatser målrettet personer med demens og deres familier, målgruppens oplevelser og behov samt erfaringer fra eksisterende rådgivnings- og aktivitetstilbud og eksempler på modeller for etablering af de nye rådgivnings- og aktivitetscentre.

Vidensafdækning af rådgivnings- og aktivitetstilbud til mennesker med demens og deres pårørende i Danmark

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 ”Et trygt og værdigt liv med demens” indeholder et initiativ om etablering af rådgivnings- og aktivitetscentre for personer med demens og deres pårørende, herunder  yngre med demens. Initiativet har til formål at bidrage til at støtte etablering af 12-15 regionale rådgivnings- og aktivitetscentre, hvor personer med demenssygdomme og deres pårørende kan henvende sig anonymt uden forudgående visitation og få kontakt med ligesindede samt blive tilbudt støtte og rådgivning. Rådgivnings- og aktivitetscentre kan således være med til at støtte hele familien i at skabe sig en hverdag, hvor der er mulighed for at leve et godt og værdigt liv med demens.

Vidensafdækningen er gennemført i perioden april – juni 2017.