xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Vidensafdækning af rådgivnings- og aktivitetstilbud til mennesker med demens og deres pårørende i Danmark

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 ”Et trygt og værdigt liv med demens” indeholder et initiativ om etablering af rådgivnings- og aktivitetscentre for personer med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens.

27 JUN 2017

Initiativet har til formål at bidrage til at støtte etablering af 12-15 regionale rådgivnings- og aktivitetscentre, hvor personer med demenssygdomme og deres pårørende kan henvende sig anonymt uden forudgående visitation og få kontakt med ligesindede samt blive tilbudt støtte og rådgivning.

Rådgivnings- og aktivitetscentre kan således være med til at støtte hele familien i at skabe sig en hverdag, hvor der er mulighed for at leve et godt og værdigt liv med demens.

Vidensafdækningen er gennemført i perioden april – juni 2017.

Vidensafdækning af rådgivnings- og aktivitetstilbud til mennesker med demens og deres pårørende i Danmark

 

 

Den nationale demenshandling

Rapporten er udarbejdet som led i arbejdet med Initiativ 13: Rådgivnings- og aktivitetscentre for mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens i Den nationale demenshandlingsplan 2025.

Demenshandlingsplanen rummer i alt 23 initiativer fordelt på fem fokusområder. Alle initiativer har som overordnet mål at forbedre indsatsen for at udrede, pleje og behandle mennesker med demens frem mod 2025. Sundhedsstyrelsen er ansvarlig for 11 af initiativerne.

Se alle udgivelser inden for Den nationale demenshandlingsplan 2025