Engelsk

Tidlig indsats for sårbare familier. Afdækning af kommunernes indsats til gravide, spæd- og småbørn og deres forældre

I forbindelse med satspuljeprojektet Tidlig indsats for sårbare familer er udarbejdet en afdækningsrapport af kommunernes indsats overfor sårbare og udsatte familier

19 SEP 2017