Engelsk

Pakkeforløb for analkræft

PATIENTFORLØB 12 OKT 2016

Formålet med pakkeforløb for kræftområdet er, at patienter skal opleve et veltilrettelagt, helhedsorienteret fagligt forløb uden unødig ventetid i forbindelse med udredning, initial behandling og efterforløbet, rehabilitering og palliation, med det formål at forbedre prognosen og livskvaliteten for patienterne.

Obs. tryk på F5 når pdf'erne åbnes, for at se den seneste version.

Oversigt over indgang til pakkeforløb for analkræft - For brug i almen praksis

Pakkeforløb for analkræft - For fagfolk

Om pakkeforløb og opfølgningsprogrammer

Pakkeforløb og opfølgningsprogrammer. Begreber, forløbstider og monitorering​ - For fagfolk