xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Dimensioneringsplan 2018-2020, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsen har lagt fast, hvor mange der skal uddannes til speciallæger fra 2018-2020.

20 MAR 2017

Sundhedsstyrelsen har lagt fast, hvor mange der skal uddannes til speciallæger fra 2018-2020.

Dimensioneringsplan 2018-2020, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen

Læs mere om dimensioneringsplanen: Plads til lidt flere læger i de kommende år

Antallet af uddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen fremgår af den ny dimensioneringsplan for perioden. Planen skal være med til at sikre, at der både er nok speciallæger i de enkelte specialer og i hele landet. Overordnet set er der tale om at niveauet ligger meget stabilt, men der skal dog uddannes lidt flere praktiserende læger hen over de tre år. Samlet er der tale om, at tallet stiger fra de nuværende 900 til 924,5 hoveduddannelsesforløb i 2020.