Engelsk

Livet med demens - styrket kvalitet i indsatsen. Fagligt oplæg til den nationale demenshandlingsplan 2025

Det faglige oplæg til den nationale demenshandlingsplan 2025 indeholder anbefalinger, der har som overordnet formål at styrke kvaliteten i demensindsatsen og forbedre livskvaliteten for mennesker med demens og deres pårørende.

28 JUN 2016

Det faglige oplæg vil bidrage til de overordnede målsætninger, som Regeringen og satspuljepartierne har formuleret for den nationale demenshandlingsplan 2025.

Livet med demens - styrket kvalitet i indsatsen. Fagligt oplæg til den nationale demenshandlingsplan 2025