xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Inspirationsmateriale til styrkelse af samarbejde med frivillige på plejecentre

Materialet består af inspiration og redskaber til kommuner og plejecentre til styrkelse af deres samarbejde med frivillige. Materialet består af to dele:

INSPIRATIONSMATERIALE 30 MAR 2016
  1. Indsatskort til refleksion over nuværende indsats

  2. Redskaber og inspirationsmateriale til fire specifikke indsatsområder

Materialet kan bruges individuelt af aktivitetsmedarbejdere og andre med koordinatorroller, men er designet med gruppearbejde for øje. Både medarbejdere, ledere, konsulenter og frivillige kan have gavn af at bruge materialet hver for sig, men især sammen med hinanden, hvor materialet giver anledning til dialog og nye konkrete handlinger.