xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Evaluering af satspuljen forebyggende indsatser for overvægtige børn og unge

Regeringen og satspuljepartierne afsatte fra 2012 til 2015 satspuljemidler til at styrke den forebyggende indsats for børn og unge med overvægt. Denne rapport beskriver resultaterne af evalueringen af projekt ”Øget udbytte”.

EVALUERINGER 26 APR 2016

Regeringen og satspuljepartierne afsatte fra 2012 til 2015 satspuljemidler til at styrke den forebyggende indsats for børn og unge med overvægt.

Der blev afsat midler til at styrke den forebyggende indsats for børn og unge forankret i de eksisterende forebyggende ordninger med fokus på opsporing og tidlig indsats.

Den samlede bevilling udgjorde 28 mio. kr., hvoraf de 16 mio. kr. var øremærket indsatser på landets julemærkehjem. De øvrige 12 mio. kr var udmøntet til 9 kommuner, der i perioden skule arbejde med at  opspore uhensigtsmæssig vægtudvikling hos unge i 6. -9. klasse og tilbyde tidlig indsats for at forebygge overvægt.

Slutevalueringer

Projekt Øget udbytte på julemærkehjemmene

En del af midlerne blev afsat til en indsats på Julemærkehjemmene. Anvendelse af midlerne til Julemærkehjemmene blev af Sundhedsstyrelsen udmøntet til et udviklingsprojekt på to Julemærkehjem. Evaluering af projekt "Øget udbytte" på julemærkehjemmene 

Kommunale modelprojekter

En anden af midlerne blev afsat til en indsats på Julemærkehjemmene. Anvendelse af midlerne til Julemærkehjemmene blev af Sundhedsstyrelsen udmøntet til et udviklingsprojekt på to Julemærkehjem. Evaluering af Kommunale modelprojekter

Inspirationshæfte

Dette hæfte beskriver de to typer indsatser, der modtog midler fra satspuljen: Satspuljeindsatser for børn og unge med overvægt (august 2016)

Midtvejsevalueringer

Projekt Øget udbytte på julemærkehjem

Kommunale modelprojekter