Engelsk

Brugerstyrede senge i psykiatrien - en national fokusgruppeundersøgelse af pårørendes perspektiv

I forbindelse med satspuljeaftalen for 2013-2016 blev der afsat midler til at igangsætte pilotprojekter til brugerstyrede senge i psykiatrien i de fem regioner i Danmark. Sundhedsstyrelsen står for udmøntningen af projektmidlerne.

23 JUN 2016

De brugerstyrede senge går ud på, at udvalge psykiatriske patienter tilbydes en kontrakt, som berettiger dem til selv at bestemme, hvornår de vil gøre brug af en kort indlæggelse.

De pårørerendes perspektiv mangler at blive belyst. Deres erfaringer med brugerstyrede senge er derfor i fokus i denne undersøgelse.

Rapporten er udgivet maj 2016 af Aarhus Universitetshospital Risskov på vegne af Sundhedsstyrelsen.