Engelsk

Sunde tænder – hele livet. Inspiration til social- og sundhedspersonale & pårørende

Daglig tandpleje fremmer helbred og forebygger sygdom. Det er mottoet for ÆldreForums pjece om ældres tand- og mundsundhed rettet til social- og sundhedspersonale samt pårørende.

PATIENTINFORMATION 01 AUG 2015

Om udgivelsen

Et vigtigt og ofte forsømt emne
Tænderne kan holde hele livet – hvis de vel at mærke plejes og passes. Ældre har generelt en bedre tandsundhed end tidligere generationer. Alder i sig selv er således ingen risikofaktor for tandsundheden, men ældres tænder har ofte gennemgået mange reparationer, som gør grundig tand- og mundpleje særlig vigtigt. Også sygdomme og medicinindtag kan påvirke mundhule og tænder.

Sunde tænder og en sund mundhule er både vigtigt for ældres ernæring, helbred og livskvalitet. Især hos svækkede ældre, som ikke længere selv magter den daglige tandpleje og derfor skal have hjælp, sker der ofte alvorlige og uoprettelige skader. Dårlig mundhygiejne medfører også risiko for alvorlige og også livstruende sygdomme. Derfor bør ældres tand- og mundsundhed have langt større opmærksomhed, end det ofte er tilfældet.

Det er baggrunden for ÆldreForums pjece om ældres tand- og mundsundhed.

Inspiration til personale og pårørende
Pjecen Sunde tænder – hele livet. Ældres tand- & mundsundhed – inspiration til social- og sundhedspersonale & pårørende omhandler ældre, der har eller måske er i fare for at få brug for hjælp til den daglige mundhygiejne.
Pjecen indeholder information og konkrete råd om, hvordan social- og sundhedspersonale og pårørende kan bidrage til at opretholde ældres tandsundhed. Her er fx hjælp til at finde ud af, om en person har brug for assistance til den daglige tandpleje, og til hvordan man sikrer, at tandpleje bliver en integreret del at den personlige pleje.
Desuden er der inspiration og generel viden om ældres tand- og mundsundhed, blandt andet erfaringer fra flere kommunale projekter, der har opnået særdeles gode resultater ved at øge opmærksomheden om ældres tandsundhed.

ÆldreForum har endvidere udgivet pjecen Sunde tænder – hele livet. Ældres tand- & mundsundhed – inspiration til ældre borgere, som indeholder information og konkrete råd om, hvordan man kan bevare sunde tænder, både når man selv kan klare den daglige mundhygiejne, og når der opstår behov for hjælp.