xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: Behandling af udstrålende smerter fra nakken (cervikal radikulopati)

Den nationale kliniske retningslinjer for nyopstået rodpåvirkning i nakken med udstrålende symptomer til armen (cervikal radikulopati) forholder sig til ikke-kirurgiske behandlingsmuligheder.

ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER 21 MAJ 2015

Den nationale kliniske retningslinjer for nyopstået rodpåvirkning i nakken med udstrålende symptomer til armen (cervikal radikulopati) forholder sig til ikke-kirurgiske behandlingsmuligheder. Det anbefales bl.a. at informere patienter med nyopstået cervikal radikulopati om sygdommens karakter, det forventede, godartede forløb og smertemekanismer, samt at give individuel vejledning i hensigtsmæssig adfærd og smertehåndtering. Derudover anbefales det at vejlede patienterne til at være fysisk aktive og opretholde generel træning.

Det er vigtigt at understrege, at retningslinjen kun omfatter udvalgte elementer i den ikke-kirurgiske behandling, og retningslinjen er således et supplement til øvrige retningslinjer og behandlingsvejledninger på området. Ud over kliniske anbefalinger peger retningslinjen på behovet for at styrke forskningen og dermed evidensgrundlaget for de ikke-kirurgiske behandlinger.

Retningslinjen skal medvirke til at sikre ensartede behandlingstilbud af høj faglig kvalitet på tværs af landet.

Retningslinje

NKR: Ikke kirurgisk behandling af nyopstået rodpåvirkning i nakken (cervikal radikulopati) (pdf)

NKR: Ikke kirurgisk behandling af nyopstået rodpåvirkning i nakken (cervikal radikulopati) (MAGICapp magicapp.org)

English version

National clinical guideline for the non-surgical treatment of recent onset nerve root compromise in the neck with symptoms radiating to the arm (cervical radiculopathy) (pdf) (marts 2016)

Quickguide

Quickguide (cervikal radikulopati) (pdf)

Kommissorium

Kommissorium for arbejdsgruppen (pdf)

Høring

Link til høringsportalen

Baggrundsmateriale

GRADE evidensprofiler

GRADE evidensprofiler (pdf)

GRADE PICO 2 Motor Control Device (pdf)

GRADE PICO 4 Ledmobiliserende teknikker (pdf)

GRADE PICO 9 Traktion (pdf)

Flowcharts

Flowcharts I (pdf)

Flowcharts II (pdf)

Vurderinger

AMSTAR vurderinger (pdf)

AGREE vurderinger (pdf)

Metaanalyser og risk of bias-vurderinger

PICO 2 Motor Control Exercise all outcomes (grd - til databrug)

PICO 2 Motor Control Exercise Final (grd - til databrug)

PICO 4 Lemobiliserende teknikker (grd - til databrug)

PICO 9 Traktion all outcomes (grd - til databrug)

PICO 9 Traktion Final (grd - til databrug)

Forest plot ledmobilisering smerte funktion (pdf)

Forest plot ledmobilisering smerte (pdf)

Forest plot motorisk kontrol øvelser funktion (pdf)

Forest plot motorisk kontrol øvelser smerte (pdf)

Forest plot traktion funktion (pdf)

Forest plot traktion smerte (pdf)

Søgeprotokoller

Søgeprotokoller guidelines

Søgeprotokoller primær litteratur

Søgeprotokoller sekundær litteratur