xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: Følgevirkninger efter operation for brystkræft

Den nationale kliniske retningslinje for følgevirkninger efter operation for tidlig brystkræft omhandler forebyggelse, behandling og genoptræning af funktionsnedsættelse i skulder og arm samt armlymfødem hos voksne operereret for tidlig brystkræft.

ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER 28 MAJ 2015

De evidensbaserede anbefalingerne i retningslinjen berører bl.a. strukturering af træningsprogrammer, fordele ved styrketræning til forskellige patientgrupper, brug af kompressionsærme samt kompleks lymfødembehandling.

Formålet med den nye retningslinje er at højne og ensarte kvaliteten af både forebyggelse og behandling af følgevirkninger efter brystkræft i Danmark. Det er samtidig vigtigt at understrege, at retningslinjen kun omfatter udvalgte elementer og kan således ikke stå alene, men skal ses i sammenhæng med øvrige vejledninger og anbefalinger på området.

National klinisk retningslinje for følgevirkninger efter operation for tidlig brystkræft

National klinisk retninglinje for følgevirkninger efter operation for tidlig brystkræft (MAGICapp magicapp.org)

Quickguide

Quickguide: Nationale klinisk retningslinje for følgevirkninger efter operation for tidlig brystkræft (pdf)

English version

Quick guide: National clinical guideline concerning complications following surgery for early breast cancer (pdf) (marts 2016)

Kommissorium

Kommissorium for national klinisk retningslinje for følgevirkninger efter operation for tidlig brystkræft (pdf)

Høring

Link til høringsportalen

Baggrundsmateriale

AMSTAR og AGREE-II vurderinger

AMSTAR vurderinger (pdf)

AGREE vurderinger (pdf)

Risk of Bias-vurderinger

PICO 1 (pdf)

PICO 1 (datafil)

PICO 5 (pdf)

PICO 5 (datafil)

PICO 7 (pdf)

PICO 7 (datafil)

PICO 8 (pdf)

PICO 8 (datafil)

Søgeprotokoller

Søgeprotokol for guidelines til NKR: Følgevirkninger efter operation for tidlig brystkræft

Søgeprotokol for primær litteratur til NKR: Følgevirkninger efter operation for tidlig brystkræft

Søgeprotokol for sekundær litteratur til NKR: Følgevirkninger efter operation for tidlig brystkræft