xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Erfaringer fra puljen om styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade

Erfaringsopsamlingen opsummerer erfaringerne fra ti udvalgte projekter om styrkelse af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen for borgere med erhvervet hjerneskade.

EVALUERINGER 26 NOV 2015

I 2011 blev der igangsat en række projekter for at styrke den kommunale indsats for mennesker med erhvervet hjerneskade. Projekterne skulle fremme sammenhængende forløb og indsatser af højfaglig kvalitettil borgere med erhvervet hjerneskade. Der blev i alt udmøntet 145.746.000 kr. i puljemidler fordelt på 96 projekter. 

Puljemidlerne blev således udmeldt som opfølgning på Sundhedsstyrelsens arbejde med medicinsk teknologivurdering og udvikling af forløbsprogram for rehabilitering til børn og unge samt voksne med erhvervet hjerneskade –og med det formål at implementere forløbsprogrammerne i den kommunale praksis.

Erfaringsopsamlingen er et produkt af den evaluering, som Implement Consulting Group har gennemført for Sundhedsstyrelsen hen over forår og sommer 2015. 

Resumé: Erfaringer fra puljen om styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade, Implement Consulting Group, november 2015

Cases fra 10 udvalgte projekter  - fra erfaringsopsamlingsrapporten, november 2015

Se desuden

Sammenfattende fremdriftsnotat af projekterne i pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade, november 2015

Midtvejsstatus vedrørende puljen til styrkelse af genoptræningsindsatsen for personer med erhvervede hjerneskader, august 2013