Engelsk

Council directive 2011/70/euratom for the responsible and safe management of spent fuel and radioactive waste – first report from Denmark

25 AUG 2015

Rådets Direktiv 2011/70/EURATOM foreskriver, at medlemsstater hvert tredje år skal indberette indholdet af den nationale politik for ansvarlig og sikker håndtering af radioaktivt affald til Kommissionen. I indberetningen skal den nationale infrastruktur og det nationale program for affaldshåndtering præsenteres, og det skal beskrives, hvordan den nationale politik føres ud i livet. 

Council directive 2011/70/euratom for the responsible and safe management of spent fuel and radioactive waste – first report from Denmark


National politik og program for ansvarlig og sikker håndtering af nukleart brændsel og radioaktivt affald i Danmark