xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Retningslinjer for uddannelse af personale til betjening af knogleskannere

10 NOV 2014

For at betjene knogleskannere skal man ifølge § 13 i bekendtgørelse 975/1998 være radiograf, kiropraktor, læge eller røntgensygeplejerske eller være under uddannelse til et af disse erhverv. Operatører med anden uddannelse skal have deres uddannelse godkendt af Sundhedsstyrelsen. Knogleskanninger udføres normalt på afdelinger, hvor ovenstående personalekategorier ikke er ansat, og der er således behov for at få præciseret, hvilke kvalifikationer operatøren skal have.