Engelsk

Lægeprognose. Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035

14 FEB 2013

Denne prognose belyser det forventede udbud af læger og speciallæger baseret på en fremskrivning til og med 2035. Herudover belyses udviklingen på det lægelige arbejdsmarked i perioden 2001-2011.

Prognosens primære formål er at belyse udviklingen i antallet af læger og speciallæger de kommende år, således at prognosen efterfølgende kan indgå som et væsentligt redskab til at sikre sundhedsvæsenets bemanding.

Lægeprognose. Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035