Engelsk

Sundhedsaftaler mellem regioner og kommuner - Tema-avis fra konference 11. oktober 2011, Vejle

11 OKT 2011

I tema-avisen findes følgende artikler:

  • Fokus på gode løsninger i sundhedsaftalerne
  • Som at dyrke en kaktur i frø
  • Vigtigt arbejde i sundhedskoordinationsudvalgene
  • Det gode samarbejde med almen praksis
  • Tid til at følge op på sundhedsaftalerne
  • Gode løsninger i Helsingør