xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Undersøgelse af befolkningens holdning til organdonation 2010

Sundhedsstyrelsen har siden 1990 gennemført en række informationstiltag for at få befolkningen til at tage stilling til, om de ville være organdonorer eller ej.

21 DEC 2010

Denne undersøgelse vil medvirke til at give en status på befolkningens kendskab, holdninger og handlinger vedrørende organdonation siden seneste tilsvarende holdningsundersøgelse i 2006. Endvidere vil undersøgelsen give viden om, hvorvidt der er behov for yderligere offentlig information til befolkningen om emnet.