xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Unges livsstil og dagligdag 2008

MULD-rapport nr. 7

31 AUG 2009

MULD står for Monitoreringen af unges livsstil og dagligdag, og der sættes fokus på unge i alderen 16-20 år - deres sundhedsvaner, livsstil og dagligdag. Monitoreringen er et samarbejde mellem
Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse. 

MULD-rapporten 2008 er den syvende rapport i MULD serien. I 2008 er metoden for dataindsamling ændret, og hele undersøgelsen er nu internetbaseret. Stikprøven er repræsentativ på køn og alder.

MULD-rapporten er tænkt som et opslagsværk med hovedvægt på sundhedsvaner på områderne rygning, alkohol, fysisk aktivitet og stoffer, og giver et faktuelt grundlag for forebyggelse inden for disse vigtige arbejdsområder. Det er desuden tanken, at de mange data, der er indhentet, skal danne grundlag for yderligere analyser til undersøgelse af mere komplekse aspekter af unges livsstil og dagligdag.

Elektronisk udgave