Engelsk

Håndbog om demens: Pleje- og omsorgspersonale, undervisere og frivillige

Indgang til viden for alle, der leverer pasning, pleje, omsorg og service til demente. For eksempel kan fagpersonale i kommunerne, på plejecentre, i demensteam, og blandt demenskoordinatorerne søge ny viden og inspiration.

03 JUN 2009
Håndbogen fra 2008 består af bidrag fra fagpersoner, der skriver om de emner, de hver især er eksperter i. Emnerne strækker sig fra den medicinske baggrund for demenssygdomme over pleje af demente i forskellige faser af sygdommen til de juridiske forhold som følge af en demensdiagnose, kontakt til pårørende og gode arbejdsmetoder i omgangen med demente.

De forskellige forfattere giver deres fagligt velfunderede bud på, hvordan man kan arbejde med demensområdet.