Engelsk

Forebyggelse og sundhedsfremme i sundhedsaftalerne - eksempler til inspiration

13 JAN 2008

Med den nye sundhedslov blev det obligatorisk at indgå sundhedsaftaler mellem region og kommune. Formålet med disse aftaler er at sikre samordning og sammenhæng for de patientforløb, der går på tværs af de to myndigheder og dermed sikre, at borgerne får den optimale og mest kosteffektive behandling.

Et af sundhedsaftalernes obligatoriske områder er ”forebyggelse og sundhedsfremme – herunder patientrettet forebyggelse”. Der er tale om et udviklingsområde, som har et stort potentiale i forhold til at gøre danskerne sundere og til at begrænse brugen af de dyreste sundhedsydelser.