xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Graviditet og røntgenstråling

14 MAJ 2005

I Danmark udføres der hvert år ca. 3 millioner røntgenundersøgelser. Nogle af disse udføres på kvinder, som senere finder ud af, at de på undersøgelsestidspunktet var gravide.

Mange af disse kvinder bliver utrygge, og har derfor behov for yderligere information. Hvis de ikke får information, eller informationen gives på et forkert grundlag, kan konsekvensen heraf være, at kvinden vælger invasiv diagnostik (fostervandsundersøgelse og/eller moderkageprøve) eller abort.

Denne vejledning er tænkt som en hjælp til røntgenafdelingen, til den henvisende læge samt til andre der skal rådgive patienter inden for området.

Graviditet og røntgenstråling

Se desuden

Bekendtgørelse om ioniserende stråling og strålebeskyttelse (Strålebeskyttelsesbekendtgørelsen) (BEK nr 669 af 01/07/2019) (retsinformation.dk)

Notat vedr. aldersgruppe for afklaring af graviditet ved undersøgelser involverende ioniserende stråling (juli 2021)

Vejledninger om strålingsgeneratorer: Røntgenundersøgelser af gravide