Engelsk

Vejledning om referencedoser for røntgenundersøgelser

LOVGIVNING 10 NOV 2001

I henhold til § 96 i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 975 af 16. december 1998 om medicinske røntgenanlæg til undersøgelse af patienter skal røntgenafdelinger, kliniker m.v., der udfører røntgenundersøgelser, hvert andet år måle patientdoser for de udførte typer undersøgelser (for gennemlysningsundersøgelser dog hvert år), der er angivet af Sundhedsstyrelsen (Statens Institut for Strålehygiejne). 

Vejledning om referencedoser for røntgenundersøgelser